Шановні, вступники!!!

Національним авіаційним університетом із урахуванням вимог ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, положень наказу МОН України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» від 13.10.2017 р. № 1378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2017 за № 1397/31265, Правил прийому до Національного авіаційного університету у 2018 році, ...

12 червня 2018 р. кафедрою публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ за погодженням із керівництвом Апарату Верховної Ради України було організовано екскурсію до Верховної Ради України для організованої групи студентів та викладачів з метою всебічного інформування про діяльність українського парламенту та поширення ідей парламентаризму.

За ініціативи співробітників відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відбулися ІV Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток дорослих», присвячені 90-річчю від дня народження видатного науковця – академіка Семена Устимовича Гончаренка (11.6.2018, Київ).

Кінець травня 2018 року став напруженим та відповідальним для слухачів підготовчого відділення громадян України Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету. Адже 287 слухачів із м. Києва, Борисполя, Лубен, Канева та Козятина складали випускні іспити за результатами...

9 червня 2018 року Національний авіаційний університет гостинно відчинив двері для випускників–2019 загальноосвітніх навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, студентів коледжів та випускників минулих років для участі в освітньому проекті «Пробне ЗНО–2019».

Сторінка 1 із 19